กิจกรรมสมาคม

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

กิจกรรมสมาคม

ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และ ครอบครัวกำลังพลในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา...

กิจกรรมสมาคม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

Top Reviews

Popular This Week