กิจกรรมสมาคม

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

กิจกรรมสมาคม