รูปภาพ

กิจกรรมสมาคม

เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้าน เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น ได้ให้แนวทางพัฒนาศูนย์ฯ...

กิจกรรมสมาคม

เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพลทหารได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค...