กิจกรรมสมาคม

เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพลทหารได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับกำลังพลทหารกองประจำการและครอบครัวในห้วงฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย น้ำท่วมนา ต้นข้าวเสียหาย ในพื้นที่ อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม