กิจกรรมสมาคม

เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น

     คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และคณะแม่บ้าน เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น ได้ให้แนวทางพัฒนาศูนย์ฯ สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่กำลังพล และชุมชนรอบค่าย พบปะและร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ ให้กับศูนย์ฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จ.ขอนแก่น